Welkom bij Artès

Welkom bij Artès

Welkom bij Artès

Welkom bij Artès

Welkom bij Artès

Welkom bij Artès

Woningbouw

Van aanbouw en opbouw, halfvrijstaand en vrijstaande woningen, rijenwoningen en  appartementen tot complete woonwijken. Tevens verzorgen wij de omgevingsvergunning, inclusief daglicht-, ventilatie- en energieprestatie berekeningen (EPG). Daarnaast zijn wij als architecten bureau vanaf het begin betrokken bij duurzaam bouwen, cradle to cradle (C2C), passiefhuistechnologie en nul-energiewoningen.

 

 

Utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw zoals gezondheidszorg, ziekenhuizen, onderwijs, horeca, kantoren, banken, bedrijfsgebouwen, winkels en meer. Wij verzorgen voor u het complete ontwerp, maken het Stabu-bestek, selecteren de uitvoerende partijen en begeleiden de bouw tot na de oplevering. Hierbij hanteren wij de uitgangspunten duurzaam bouwen en van “Total Cost of Ownership” (TCO): duurzaam, onderhoudsarm, energiezuinig en aanpasbaar.

Interieur

Interieurontwerpen voor kantoren, banken, bibliotheken, ziekenhuizen, horeca, onderwijs, winkels en meer. Inmiddels hebben wij een ruime ervaring opgedaan met “het nieuwe werken” en kunnen u helpen dit in uw organisatie in te voeren. Daarbij besteden wij zorg aan ergonomie, akoestiek, kosten bewust ontwerpen en duurzaamheid. Het is onze sport om een hoogwaardig interieur te ontwerpen, waarbij “hoogwaardig” beslist niet betekent: “duur”.

Renovatie

Renovatie of herbestemming van (huur)woningen, appartementen en (bedrijfs)gebouwen. Wij hebben ruime ervaring met de renovatie van woningen, waarbij in overleg met de bewoners opties worden ontworpen om de woningen aan te passen aan de eisen van vandaag. Daarnaast worden de woningen energetisch verbeterd, van energielabel F of G naar label A of hoger. Ook een bestaand gebouw kan door een face-lift of verbouw een herbestemming krijgen.

Restauratie

Restauratie en eventueel verbouw of uitbreiding van (rijks)monumenten. Hierbij is specifieke kennis benodigd om waardevolle elementen te behouden en daar waar nodig te herstellen. Na een grondig onderzoek naar de staat van het gebouw kan door ons een restauratieplan worden gemaakt, eventueel samen met het ontwerp van de nieuwe situatie. Tevens verzorgen wij de aanvraag van de bouw- en monumentenvergunning en de begeleiding tijdens de uitvoering.